Concrete werking

Vzw Bindkracht biedt een woon- en leefomgeving aan 13 mensen met een beperking.
We vertrekken telkens vanuit de kracht en de nood van elke bewoner.
Dit maakt dat de activiteiten afgestemd zijn op de wensen en behoeften van elke bewoner.
Wij zoeken hierbij naar een evenwicht tussen wat wenselijk en haalbaar is.
Hierbij willen wij eveneens voldoende aandacht geven aan het groepsfunctioneren.

Het personeel is dag en nacht aanwezig. Wij bieden 24u op 24u deskundige begeleiding. Onze zorgpartner, Resonans vzw, thuisbegeleidingsdienst Vlaams Brabant, staat in voor de vaste personeelsploeg van vzw Bindkracht. Zij staan garant voor een kwaliteitsvol personeelsbeleid en deskundigheid.

Wij laten het personeel en de bewoners ondersteunen door de zorg-en verpleegkundigen van de zorgdienst Solidaritiet voor het Gezin, de nachtzorgploeg van Familiehulp en Landelijke Thuiszorg, familieleden, het persoonlijke netwerk en vrijwilligers.

Vzw Bindkracht engageert zich om voor elke bewoner dagactiviteiten en begeleiding te begeleiden op een vraaggerichte manier. Deze kunnen vorm krijgen binnen en buiten de muren van het Bindkrachthuis.

Onze bewoners kunnen naar wens gebruik maken van de gezamenlijke ruimten of zich terugtrekken in hun persoonlijke woonomgeving.

Ouders, familie en vrienden van de bewoners kunnen op bezoek komen in het huis, deelnemen aan activiteiten en uiteraard ook hun ‘bewoner’ in zijn of haar thuismilieu laten vertoeven.

Wij willen dat vzw Bindkracht een warme thuis en een open huis kan zijn voor ieder. Ieder die in Bindkracht vertoeft of meewerkt, voelt deze huiselijkheid en draagt er eveneens aan bij.