Stagiaires

Wie bieden heel graag stages aan aan studenten die in opleiding zijn mbt de professies die deel uitmaken van ons team. Wij menen dat onze werking op vele vlakken een uitdagende stage-inhoud kan bieden.

Daartoe werken we samen met UCLL bacheloropleiding orthopedagogie en met ’t Hek in Landen op vlak van stages voor zorgkundigen.

De begeleiding zal opgenomen worden door de interne stagebegeleider in combinatie met de bevoegde personeelsleden.