Partners

Gipso

Vzw Bindkracht is aangesloten bij GIPSO vzw.
Zij coachen de vernieuwende projecten In Vlaanderen die ontstaan vanuit eigen regie.

 


  

Vlaams Brabant

 

Vzw Bindkracht ontving in 2015 24750 € van provincie Vlaams Brabant in kader van vernieuwende projecten.

 


  

Resonans

 

Vzw Bindkracht heeft een partnerschap met Resonans vzw, Brabantse Dienst voor thuisbegeleiding.

 


 

Solidariteit voor het Gezin

Vzw Bindkracht heeft gekozen voor Solidariteit voor het Gezin als zorgpartner in het project.

Solidariteit voor het Gezin is een autonome dienst voor welzijns- en gezondheidszorg die een veelzijdig dienstenpakket aanbiedt vertrekkend van de thuiszorg, maar naargelang de behoeften van haar cliënten, zich bovendien engageert om aanvullende dienstverlening te organiseren en te coördineren. Zij streeft er immers naar om via een geïntegreerde aanpak kwalitatieve zorg op maat aan elke hulpvrager in de Vlaamse Gemeenschap en Brussel aan te bieden. Deze hulp wordt door deskundig en gemotiveerd personeel aangeboden vanuit een humanistische visie en dynamische ingesteldheid waarbij de cliënt centraal staat.

Voor ons project zal Solidariteit voor het Gezin een zorgpakket op maat van onze bewoners samenstellen. Vanuit de gezinszorg, thuisverpleging, huishoudhulp, vervoersdienst en vrijwilligerswerking zal een zelfsturend team worden samengesteld dat de dagelijkse ondersteuning op zich zal nemen vanuit een vraaggestuurde, geïntegreerde en empowerende visie.